Değerli kardeşimiz,

1- Allah adildir. Kimseye zulmetmez. Bu hakikati dünyada mükemmel okuduğumuz gibi ahirette ve mahşerde hakkalyakin göreceğiz.

2- Ahirette herkesin istihkakı ne ise tamamıyla adilane alacağı bilinmektedir. Dolayısıyla cehenneme gidenlerde cennete gidenlerde adalet-i ilahiyeye hayran olacaklar.

3- Ehl-i cehennem mutlak yokluğa atılmayacak, cehennem dahi olsa hayatları ebedileşecek. Bundan kendileri de memnuniyet hissedecekler.

4- Ehl-i cennet kendi hallerinden memnun oldukları gibi, kendi dost ve akrabalarının cehenneme gitse bile, yok olmadıklarını onların hayatta olduklarını ve bir nevi rahmete mazhar olduklarını bildiklerinden Allaha ayrıca şükredecekler ve Allah’ın mahşerdeki mutlak adaletini gördüklerinden onların müstehak olduklarını bileceklerdir.

5- Cennete giren insanların taşıyacakları hissiyat, tamamıyla cennetlik olan hissiyatlardır. Yani, cennette kıskançlık, elem, hastalık, hased, yersiz merhamet gibi cennete yakışmayan hissiyatlar olmayacaktır. Bu noktadan düşünüldüğünde babası veya herhangi bir yakını cehenneme giden bir insanın, onlara şefkati olmayacaktır.

6- Ehl-i cennetin, kendi cehennemlik dostlarını veya yakınlarını görme hususunda şu kaideler ihtimal dairesinde olabilir: a) Allah ehl-i cehennemi ehl-i cennete hiç hatırlatmayacak. b) hatırlasalar bile, Allah ehl-i cehennemin suretindeki melekleri yaratıp onlara gönderecekleri söz konusu olabilir.
Gaybı ancak Allah bilir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet