Hayızlı bir kadın, Fatiha’yı dua niyetiyle okuyabilir. Ayrıca Kur’an’daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla okunabilir. Mesela; “Rabbena atina fiddünya haseneten ve filahireti haseneten ve gına azabennar.” gibi. Aynı şekilde sevinçli bir haber duyan bir kimse “Elhamdülillah” diyebilir. Üzücü bir
haber duyan da “İnna lillah ve inna ileyhi raciun.” diyebilir. (İbrahim Halebi, Halebi, Sağir, s.37-39; İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi’l-Muhtar, 1/293)

Diğer yandan zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur; böylelikle âdet gördüğü günlerinde bu şekilde manen beslenmiş olur.

Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin, Kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur. Hayız ve nifaslı hâlde olanlar, Kur’an-ı Kerîm’i okuyamamakla beraber, onu dinleyebilirler.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Hayız Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

KADINLAR ADETLİYKEN ( REGL/HAYIZ DÖNEMİNDE) DUA OKUYABİLİR Mİ?

TEFSİR KİTAPLARI HAYIZLIYKEN OKUNUR MU?

HAYIZLI KADININ KABİR ZİYARETİ YAPMASI GÜNAH MIDIR?

KUR’AN-I KERİM’DE HAYIZ DÖNEMİNDE “KADINLAR ORUÇ TUTAMAZ” VE “NAMAZ KILAMAZ” DİYE BİR AYET VAR MIDIR?

HAYIZ VE NİFAS HALİNDE KADIN KUR’AN OKUYABİLİR Mİ?