Nasuh, nush kökünden mübalağa kipidir. Çok öğüt veren demektir. Tövbe, çok öğüt verici olarak nitelendirilmiştir. Yani sahibine, günahı bırakmasını öğütle yen, onu günahtan kurtaran sadık bir tövbe ile tövbe ediniz, Allah’a dönünüz demektir. O halde nasuh tövbesi; hemen günahı terk etmek, geçmişte olanlara pişman olmak, gelecekte günah işlememeye karar vermek ve üzerinde bulunan her hakkı sahibine ödemek demektir (İbnü’l-Kayyım, Medâricü’s-Sâlikîn, Kahire trs, I, 356).

Efendimiz (sav), nasûh tövbesini; “Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyması, Allah’a tam rucu’ edip, tıpkı sütün memeye dönmediği gibi, kişinin tekrar günaha dönmemesidir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/446) şeklinde tanımlamıştır.

Gazalî, nasuh tövbesini tanımlarken şunlara yer vermiştir: “Nasuh tövbesi yapanlar, tövbe edip ölünceye kadar tövbesinde duranlardır. Bunlar geçmişteki eksiklerini tamamlar ve bir daha günaha dönmeyi hatırdan bile geçirmezler, zelle ve sürçmeler müstesna. İşte tövbede istikamet budur. Günahların sevaplarla değiştirilip hayırlarda müsabaka edenler bu tür tövbe sahipleridir.” (Gazalî, İhyâ, IV, 78).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

TECAVÜZE UĞRAMA VEYA ÇOCUĞUN SAKAT DOĞMA RİSKİ DURUMUNDA KÜRTAJLA ÇOCUĞU ALMAK CAİZ MİDİR?

GÜNAHLARIN CEZASI NEDEN BU KADAR AĞIR?

ERKEK VE KADINLARDA KESİLMESİ, CIMBIZLA ALINMASI CAİZ OLAN VE OLMAYAN KILLAR VE TÜYLER NELERDİR? ETEK VE KOLTUK ALTI KILLARI KAÇ GÜNDE BİR ALINMALIDIR?

HAD NE DEMEKTİR? HAD CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR NELERDİR?

NİSA SURESİ 34. AYETTE GEÇEN “DÖVÜN” İFADESİNİ NASIL AÇIKLIYORSUNUZ?