Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (a.s.m)’in yalnız sarık ve yalnız takkeyi başına koyduğu gibi, takke üzerine sarık sardığı da vakidir. Belki bu şekil daha çok kullanılmıştır.(bk. Avnu’l-Mabud-Şamile-, 9/107).

Şüphesiz, Hz. Peygamber (a.s.m) bunları namazın dışında kullandığı gibi namazın içinde de kullanmıştır.  Bu sebeple hiç olmazsa namazda olsun bizim de bunları kullanmamız bir sünneti yerine getirdiğimiz anlamına gelir ve bize sevap ve fazilet kazandırır.

İnsanlar namaz kılarken, Allah’ın huzuruna çıkmış oluyor. Namaz müminlerin miracıdır. Huzura çıkarken özellikle güzel kıyafetleri giymek, bu huzura kabul edilmenin bir sevinci olduğu gibi, aynı zamanda iman şuuruyla bu konuya verilen önemin de bir simgesidir. Bu gibi hikmetler içindir ki, “Ey Âdem’in evlatları! Her namaz vaktinde mescide giderken(seccadeye dururken/namaz kılarken), süsünüz olan elbisenizi giyinin.”(Araf, 7/31) mealindeki ayette bu konuya dikkat çekilmiştir. İslam alimleri bu ayete dayanarak namaz kılarken kişinin en güzel elbiselerini giymesinin sünnet olduğunu söylemişlerdir.(bk. İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri).

Nitekim kaynaklarda bu konuyla ilgili olarak Hz. Ömer (ra)’in şu sözlerine de yer verilmiştir: “Allah size genişlik verdiği zaman (yani maddî durumunuz iyi ise) siz de ona göre Allah’ın nimetlerini üzerinizde gösteriniz ve durumunuza göre, bir veya iki tane elbise giyiniz..” (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/798)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂