Abdesti bozan şeyler altıdır:
1. Ön ve arka menfezlerden herhangi bir şeyin çıkması.
– Ön ve arkadan çıkan herhangi bir şey dışkı, sidik, kan ve yel gibi şey­ler abdesti bozar. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor: “… yahut biriniz tuva­letten gelmişse…” (Maide, 5/6)

2. Makadın iyice yerleşmemesi halinde uyumak.
– Bağdaşsız uykuya dalmak da abdesti bozar. Bu konuda Peygamberi­miz (asm): “Uykuya dalan kimse abdest alsın.” (Ebu Davud, 203) buyurmuştur. Ama bağdaş kurup uykuya dalan kimsenin abdesti bozulmaz.

3. Hastalık veya sarhoşluk nedeniyle aklını kaybetmek.
– Hastalık veya sarhoşlukla aklını kaybetmek abdesti bozar. Zira böyle bir durum uyku gibidir. Aklın gitmesi ile insan kendine hakim değildir. İnsandan herhangi bir şeyin çıkması muhtemeldir.

4. Hailsiz olarak mahrem sayılmayan bir erkekle bir kadının, şehvetli olsun veya olmasın birbirinin tenine dokunmaları, her iki tarafın abdestini bozar.
– Birbirine mahrem sayılmayan (dinimizce birbirlerine nikahı düşen) erkek ile kadının çıplak tenlerinin birbirine temas etmeleri abdesti bozar. Buna delil şu ayet-i kerimedir: “… yahut kadınlara dokunmuşsan…” (Nisa, 4/43)
– Kıl, diş ve tırnaklardan abdest bozulmaz.

5. İnsanın tenasül uzvuna elin iç kısmıyla dokunmak.
Ümmü Habibe’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (asm): “Her kim tenasül uzvuna veya fercine dokunsa abdest alsın.” buyu­rur. Hadisteki “ferc” kelimesi hem erkeğin hem de kadının cinsel organıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi, İmam Şafiî’nin yeni içtihatlarına göre elin iç kısmıyla insanın dübür halkasına dokunmak da abdesti bozar.

6. Cedid görüşe göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak (Basur hastalığı olanın mak’adlarının dışarı çıkmasıyla ellerinin iç kısmı değerse yine ab­desti bozulur).
Tenasül ve dübür uzuvlarına elin iç kısmıyla dokunmak, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın abdesti bozar. Şu halde, bir anne bebeğinin altını temizlerken çıplak elinin içi bebeğinin ön veya arkasına değerse ab­desti bozulur.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KUSMAKTAN DOLAYI ABDEST BOZULUR MU?

ABDESTİNİN BOZULUP BOZULMADIĞINI HATIRLAMAYAN, ABDEST ALMALI MI?

NECÂSET BULAŞAN YERİ BİR KERE YIKAMAK YETERLİ Mİ?

KAZAYA KALMIŞ ORUCUNU BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

RAHİM NAKLİ CAİZ MİDİR?