Değerli kardeşimiz,

“Münafık, kuşluk namazı kılmaz ve Kafirun suresini okumaz.” anlamındaki hadis rivayeti, zayıftır. Senedinde bulunan Yala b. el-Eşdak adındaki ravi metruku’l-hadistir. Buhari ve Zehebi, bu kişinin hadis rivayetlerinin yazılmayacağını bildirmişlerdir. (bk. Feyzu’l-kadir, 6/276, hno: 12715/9236)

Bununla beraber, bu rivayetin ifadesinde şiddetli bir zecr/uyarı vardır. Yoksa şeriatın zahirine göre, Kafirun suresini okumayan veya kuşluk namazını kılmayan kimseye münafık denilemez ve kafir olduğu söylenemez. (bk. Münavi, Feyzu’l-Kadir, a.g.y).

Zira, Münafık en alçak kafirdir. Halbuki ehl-i sünnet alimlerinin ittifakıyla büyük günah işlemekle kimse kafir olmaz.

Hal böyle olunca Kuşluk namazı gibi sünnet olan bir nafileyi terk etmeyi küfür saymak büyük bir hatadır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet