Hadisin senedinde yer alan Musa b. Muhammed b. Ata yalancılıkla itham edilmiştir. Bu sebeple, alimlerin çoğu bu hadisin zayıf veya mevzu olduğunu söylemişlerdir. Hakim’in rivayet ettiği iki senedinde de zayıf kabul edilen ravi (Cahime) yoktur. Bu sebepledir ki, Hâkim bu hadisin sahih olduğunu belirttiği gibi, Zehebi de onu tasdik etmiştir (bk. Zehebi, Telhis, Müstedrekle birlikte, 2/114, 4/167).

Ayrıca hadisin manasının sahih olduğunu gösteren ayetler ve başka sahih hadisler de vardır (bk. İsra, 17/24; Lokman, 31/14; Ahkaf, 46/15).

Heysemi de Taberanî’nin (el-Kebir, 2/289) konuyla ilgili olarak yaptığı rivayetin senedinde yer alan bütün ravilerin sika/sağlam olduğunu belirterek hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir (Mecmau’z-Zevaid, 8/138).

Nesai de zayıf ravinin içinde yer almadığı bir senetle bu hadisi rivayet etmiştir (Nesai, Cihad, 6) Nasıruddin Elbani, bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir (bk. Sahihu ve Daifu Süneni’n-Nesaî, 7/176/ h. no: 3104).

Sonuç olarak, bazı kaynaklarda bu rivayetin zayıf olduğunu söyleyenler, içindeki bazı ravilerin durumuna göre söylemişlerdir. Halbuki görüldüğü üzere, senedi sağlam olan rivayetler de vardır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

BİR KIZ VEYA BİR ERKEK ALEVÎ BİRİYLE EVLENEBİLİR Mİ?

KENDİNİ BEĞENDİRMEYE ÇALIŞMAK GÜNAH MIDIR?

ALKOL SATAN MARKETLERDE ÇALIŞMAK CAİZ MİDİR?

KADIN, ERKEK KARIŞIK BİR ORTAMDA İŞ ÇALIŞMAK HARAM MIDIR?

DERSLERİMİZDE BAŞARILI OLMAK İÇİN NASIL DUA ETMELİYİZ?