Siz masum olduğunuz halde, iftiraya uğruyorsanız, bu husus sizin için sevap, onlar için günah getirir. Sizin bu konuda uhrevi bir zararınız yoktur, hatta kârınız vardır. Ayrıca, Allah’a sığınıp sabretmeli, bunun bir imtihan vesilesi olduğunu unutmamalıdır.

Diğer taraftan, haksız yere iftiraya uğramak kişinin günahlarından kurtulmasına da vesiledir. Sabırdan kasıt, iftira atana veya başkalarına elinle, dilinle zarar vermemendir. Bununla beraber, iftirayı ispat edebileceğin delillerin varsa, bunları kullanabilir, kendini temize çıkarmak, haksızlığı ifşa etmek için elindeki imkanlardan yararlanabilirsin.

Şu konulara da dikkat edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz:
a) İftiranın yapıldığı konuya yakın olmamamız gerekir. Aksi takdirde itham edilebiliriz. Rivayete göre Hz. Ömer şöyle demiştir: “Kim şüphe çeken yerlerde bulunur da insanlar tarafından itham edilirse, kendinden başka kimseyi kınamaya hakkı yoktur.” (bk. Beyhaki, Şuabu’l-İman, 10/559; İbn Ebi’d-dünya, es-Samt, 1/311).

b) İftiraya iftira ile karşılık vermek; gıybete gıybetle mukabele etmek caiz değildir.

c) İftiranın geldiği çevreden uzak kalmak iyi bir karantinadır.

d) İftiranın yapıldığına dair söylentinin doğru olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır; çünkü “iftira”nın da iftiraya uğraması mümkündür.

e) İnsanların zulmettiği yerde kader adalet eder. Bu prensibi iyi düşünmek gerekir. Acaba Allah’a karşı nerede saygısızlık ettim ki, o da bu iftiracılara müsaade etti. Bunun için çokça tövbe ve istiğfar etmek, yanlışlarımızı görmeye çalışmak, Allah’a tam itaat ettikten sonra, O’nun himayesine girmek en akıllıca bir yoldur.
Rabbimiz cümlemizi insi ve cinni şeytanların şerlerinden korusun. Âmîn!..

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

ESKİ ESERLERİN KAPAĞINDA YAZILAN KEBÎKEC İBARESİNİN NEDENİ NEDİR?

GIYBET YAPILAN BİR ORTAMDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

ŞARAP İÇEN RAVİ GÜVENİLİR OLABİLİR Mİ?

İÇKİLİ MASADA OTURMAK CAİZ MİDİR?

EŞ SEÇİMİNDE TAVİZ VERİLMEMESİ GEREKENLER NELERDİR?