Antik dünyada Elealı Zenon tarafından ilk örnekleri ortaya konan paradokslar, algılarımıza ve mantık işleyişimize dayalı düşünme biçimlerimizin gerçekliğin doğası hakkında tek belirleyici olamayacağına yönelik bir yaklaşımı temellendirmiştir.
Zenon’un hareket ve değişimin yalnız algıda olduğunu göstermeye yönelik teorik paradoksları, günümüzde Kuantum Mekaniğine ait deneysel olgularda karşımıza çıkmaktadır. Kuantum durumuna bizim tecrübelerimize dayalı algılarımızla tanımlayamadığımız çelişik gerçeklikler hâkimdir.

Bir elektronun aynı anda hem parçacık hem de alan karakterini göstermesi, ya da aynı anda kendi döngüsünün her yerinde bulunması nedeni ile hem konum hem de momentumunun tespit edilememesi gibi temel atom altı olgular paradoksaldır. O halde paradoksların varlığı, bizim zihin durumumuzun tecrübi algısına zıt olmaları ile açığa çıkar.
Paradokslar tecrübi algımıza göre sorundurlar. Kendi temel doğaları itibariyle bir gerçeklik durumudurlar ve sorun değildirler.

Paradokslar mantığımızın sınırlı olduğunu göstermesi bakımından değer taşırlar. Bizim beşeri sınırlarımızın ötesinde farklı dünyaların varlığının olası olduğunu bize gösterirler.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

EİNSTEİN’IN İKİZLER DENEYİ İSLAM İLE ÇELİŞİYOR MU?

EVRENİN SİMÜLASYON OLMADIĞI, ATOMLARIN AKILSIZ OLDUKLARI HİPOTEZLERİNİ İSPATLAYAN AKLİ DELİLLER NELERDİR?

NEDEN DİĞER GEZEGENLERDE DÜZENSİZLİK VAR?

KIRYANİKS SİSTEMİYLE DONDURULMUŞ İNSANLAR YENİDEN CANLANDIRILABİLİR Mİ?

BÜTÜN CANLILARIN ÇİFT YARATILDIĞI BELİRTİLMİŞKEN, TEK HÜCRELİ HERMAFRODİT CANLILARIN VARLIĞINI NASIL DÜŞÜNMELİYİZ?