Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 

“İşte o şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutur, mümin iseniz onlardan korkmayın, benden korkun.” (Al-i İmran 3/175)

Şeytanın, Müslümanlar üzerinde bir hâkimiyet gücü olmadığına dair ise Kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

“Gerçek şu ki o şeytanın, iman etmiş olanlar ve rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hâkimiyeti olamaz. Şeytanın hâkimiyeti ancak onu kendilerine velî edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir.” (Nahl 16/99-100)

Buna göre, Müslüman bir kimsenin şeytandan korkmaması ve Allah Teala’nın izni olmadan şeytanın, insana zarar veremeyeceğine gönülden inanması gerekir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet