Değerli kardeşim,

Bilindiği gibi, Amerika’nın bir yerleşim bölgesi haline gelmesi iki yüz küsur senelik bir meseledir. Amerika’nın keşfinden önce yerliler varsa da, onların oraya hangi asırda gittikleri bilinmemektedir. Hz. İsa (as) ve İslâm’ın çıkışından sonra olmadığı ne malum! Bundan da onların atalarının bir hak din ve bir peygamber tebliği duymuş olmaları gerekir.

Bütün bunlarla birlikte, Çin, Avrupa ve diğer kıtalara da peygamber gelmemiş diye bir kayıt yoktur. Gelmişse de, ya bunu tarih kaydetmemiş veya sonradan o bölgede çıkan bâtıl dinler kanalıyla unutturulmuştur.

Kaynak: Sorularla İslamiyet