Değerli kardeşim,

Nişanlılık dönemi kişilerin birbirini tanıma dönemidir. Bu bakımdan bu dönemde çeşitli sebeplerden dolayı evlilikten vazgeçildiği takdirde karşıdaki insanın hakkına geçilmiş olmaz.

İslâm hukuku, nişanlıları evlenmeye mecbur etmemiştir. Ancak meşrû bir sebep olmaksızın nişanı bozmak mekruh veya haram sayılmıştır. Nişanın bozulması halinde, daha önce mehir verilmiş ise, bunun iâdesi gerekir. Nişanlıların birbirlerine verdikleri hediyelere gelince… Bu konuda hîbeden dönme hükümleri uygulanarak, bunlar mevcutsa aynen iade edilir. Kullanılmış ve artık mevcut değilse bir şey gerekmez.

Şâfiîlere göre, hediyeler duruyorsa aynen, kullanılmış ve yok olmuşsa bedeli bakımından iade edilirler.

Mâlikîlere göre ise, nişanlanma ve evlenme örf ve âdetin çok rol oynadığı bir saha olduğu için, hediyeler konusunda o beldenin örfüne uyulur. Örf kaidesi yoksa ve nişanı erkek bozmuş olursa, kadın verilen hediyeleri iâde etmek zorunda değildir.

(Şamil İ.A., Md. NİŞANLILIK)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca,bu konudaki videomuzu da izlersen yararı olacaktır: