Değerli kardeşim,

Gümüş yüzük takmak, erkek ve kadın için mübah ise de, altın yüzük takmak erkek için haram, kadın için helaldir. Peygamber (sav) buyuruyor:

“Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine haram kılınmıştır”

 Sahabelerden Sa`d bin Ebi Vakkas, Talha bin Abdullah, Süheyb, Huzeyfe ve Cabir bin Semure, altın yüzük takmanın tahrimen değil, tenzihen mekruh olduğuna kanaat getirdikleri için takmışlar ise de sahabe ve alimlerin geneline göre haramdır.

Abdullah bin Abbas`tan rivayet edilmiştir: “Peygamber (sav) birisinin elinde (parmağında) altın yüzük gördü. Hemen elinden çıkarıp attı. Ve dedi ki nasıl olur da sizden biriniz bir ateş parçasını alıp eline sokar? Peygamber(sav) gittikten sonra adama: Yüzüğünü al ondan faydalan, denildiğinde “Hayır Allah’a yemin ederim madem ki Peygamber (sav) atmıştır asla almam” dedi.

Hülasa, dört mezhep ile sahabenin cumhuruna göre erkek için altın yüzük takmak haramdır. Cevazı için fetva vermek doğru değildir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet