Değerli kardeşim,

İslamiyet ancak okumakla, öğrenmekle yaşanılan bir dindir. “İlim tahsil etmek, (dini bilgiler elde etmek) her Müslümana farzdır.” buyuran sevgili Peygamberimiz (a.s.m.), kadın, erkek ayırmaksızın her Müslümanın dinini bizzat öğrenmesi gerektiğine işaret etmiştir.

Dinimizi öğretecek kitapları okumak için anne, babanın iznine gerek kalmaz. Çünkü, bu bilgiyi elde etmeyi Allah ile Peygamber Aleyhisselam istemekte ve emretmektedir. Allah ve Resulü’nün (asm) emri olan bir mevzuda ayrıca kullardan izin alınmaz, bu mesele onların müsaadesine tabi olmaz.

Bu hususta en müşahhas örnek Hazret-i Ali (r.a.) Efendimizdir.

Peygamberliğin ilk günleriydi. Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) Hz. Hatice ile birlikte namaz kılıyordu. Henüz on yaşlarında bulunan Hz. Ali (r.a.) hayran hayran onları seyretti. Namaz bittikten sonra merak edip sordu:

“Nedir bu yaptığınız?”

Peygamberimiz Aleyhisselam:

“Ey Ali, bu Allah’ın seçtiği, beğendiği dindir. Seni bir olan Allah’a iman etmeye çağırıyorum. İnsana fayda ve zararı dokunmayan putlara tapmaktan sakındırıyorum.” buyurdu.

Bir an için duraklayan Hz. Ali,

“Bu, benim bu zamana kadar duyup işitmediğim bir şey. Babamın iznini almadan bir şey yapamam.”

diye konuştu. O gün kimseye bu meseleyi açmadı. Geceyi düşünerek geçirdi. Şafak aydınlığıyla kalbine bir ışık doğdu. Doğruca Rasulullah’ın (a.s.m.) huzuruna vardı, şöyle konuştu:

“Allah beni yaratırken babam Ebu Talib’e sormadı. Ben neden Allah’a iman edip ibadet etmek için gidip ona danışıp iznini alayım?”

Böylece ilk Müslüman çocuk olma şerefini aldı.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca bu konuyla alakalı olduğunu düşündüğümüz videomuzu izleyebilirsiniz 🙂