Erkek, hanımının dışarı çıkmasına izin vermediğinde, hanımını kendisinin eğitmesi ve babasının evine götürmesi gerekir. Bunlar kadının hakkıdır. Koca bu haklara engel olamaz. Ama bu hakları mümkün mertebe aile içinde huzursuzluk çıkarmadan almaya çalışmak gerekir. Kadın eşinden izinsiz bir yere gitmemeli, gitmek zarureti hasıl olduğunda eşini haberdar ederek rızasını almalıdır. Aynı zamanda gittiği yerden geç kalmayarak evine erken dönmelidir.

Kadınların zaruri ihtiyaçlarını dışarıdan temin etmeleri ve gereken meşru yerlere gitmeleri için evinden çıkmaya yetki ve salâhiyeti vardır; fakat bu yetkilerin bazıları hariç diğerlerinden kocasının izin ve rızasının olması şarttır.

Ayetlerde ve Hadislerde Bu Konu Geçiyor mu?

Cenab-ı Hakk Kur’ân-ı Kerim’inde buyuruyor ki: (Ey Peygamberin hanımları, dolayısıyla mü’minlerin hanımları) “(Vakar ile) evlerinizde oturun. Evvelki câhiliyet (devri kadınlarının kırıla döküle, süslerini, göstere göstere) yürüyüşü gibi yürümeyin.” (Ahzap, 33/33)

Bir hadîs-i şerifte Peygamberimiz (sav): “(Ey kadınlar), ihtiyaçlarınızı karşılayan olmadığı zaman, Allah Teâla size ihtiyacınızı temin etmeniz için (evlerinizden) çıkmanıza izin vermiştir.” (Buhari, Müslim. Et-Taç: II/851) buyurmuşlardır.

Yukarıdaki âyet ve hadîs-i şerif gereğince, Müslüman kadının maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin edecek, karşılayacak mahremi olan bir kimse olmaması veya bunların alâkasızlığı halinde, kadın elbette tesettür dahilinde meşru imkânlarla evinden çıkarak ihtiyaçlarını temin edebilir. Kocası bulunan kadın ise efendisinden izinsiz evinden çıkmaz ve bir tarafa gidemez.

Bir Kadın Eşinden İzinsiz Çıkarsa Ne Olur?

Bir kadının efendisinden izinsiz bir yere gitmesi, izinli de olsa gittiği yerden geç gelmesi erkeğine ağırlık ve nefret verir. Bu işin birkaç defası koca tarafından muaf tutulursa da çok kere af edilmeyerek geçimsizliğe yol açar. Hele koca tarafından ihtar edildiği hâlde kadının dinlemeyerek gitmesi, efendisine karşı saygısız ve itaatsizliğinden dolayı da bütün bütüne huzursuzluğa sebep olur. Böyle olan kadınlar hakkında Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır: “Hangi kadın, kocasının izni olmaksızın evinden çıkarsa, evine dönünceye, yahut kocası kendisinden razı oluncaya kadar Allah Teâlâ’nın gazabı içinde kalmış olur.” (Hatip, Muhtarul, s. 50).

Îbni Ömer (ra)’den mervi bir hadîs-i şerifte de: “Kocanın karısı üzerindeki hakkı: (Kocasından izinsiz evden çıkmamasıdır. Eğer çıkarsa, kocası zâlim ve âsi bir kimse olsa dahi, eve dönünceye yahut tövbe edinceye kadar Cenâb-ı Allah ve gazap melekleri ona lanet ederler).” (Tayalisî Müh. Ehadis, s. 67) buyrulmuştur.

Nimetü’l-İslâm kitabında: “(Bir kadın kocasından izinsiz yabancıları ziyarete, düğün ve derneklere gidemez, hatta ziyaret gününün haricinde ebeveyninin bile velimesine kocasından izinsiz gidemez. Kadın ebe veya gâsile (ölü yıkayıcı) olsa dahi kocasından izinsiz gidemez (Velev ki para almaması lâzım gelse bile)” diye mezkurdur (Nimetü’l-İslam: s. 76). İşte onun için her kadın idrak ve anlayış gösterip, bu hususlara çok dikkat ederek riayet etmelidir (bk. Osman Karabulut, Îslamda Evlilik ve Mahremiyetleri, s. 298-300).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

MÜTEDEYYİN/DİNDAR BİR DOKTOR, ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUN SAKAT OLARAK DOĞACAĞINI SÖYLERSE, KÜRTAJ İLE ÇOCUĞU ALDIRMAK CAİZ MİDİR?

ORUÇLUYKEN, İHTİYAÇTAN DEĞİL DE KEYFİ OLARAK BANYO YAPMAK (YIKANMAK) ORUCU BOZAR MI, MEKRUH MU?

BİR MÜSLÜMAN MARS’A GİDERSE NAMAZ, ORUÇ, VE HAC NE OLACAK?

TORPİL YAPARAK İŞE GİRENİN KAZANCI HARAM MIDIR?

KATILIM (FİNANS) BANKALARINDAN ” KAR PAYI ” FAKTÖRÜNDE YARARLANMAK İSTİYORUM. BU CAİZ MİDİR? BU KONUDA FETVA VERİLMİŞ MİDİR?