Değerli kardeşim,

Allah’ın hem zâtı hem de sıfatları ezelîdir. Bizim ise zâtımız ve sıfatlarımız sonradan yaratılmıştır. Elbette biz O’nun (c.c.) ne zâtını ne de sıfatlarını lâyıkıyla bilemeyiz, ezelî ve zamandan münezzeh oluşunu hakkıyla kavrayamayız. Şu dünyamız, şu bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler zaman nehrinde durmadan akıyorlar. Ölüme, kıyamete doğru yol alıyorlar. Bu nehri akıtan zât, elbette zamandan münezzehtir. Yâni, onunla bağlı ve kayıtlı değildir. Ve bu nehirde akanların hiçbiri, zamandan münezzeh olmayı lâyıkıyla bilemez.

Konun biraz anlaşılmsı açısından şöyle bir örnek vererlim:

Bir zaman çizelgesi düşünelim, geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman işaretli olsun. Bu çizelgenin hemen ortasına, şimdiki zamanın üstüne bir ayna getirsek bu ayna sadece şimdiki zamanı gösterir işte bu bizim zaman ile alakamızdır. Şimdi o aynayı sonsuz derce yukarıya kaldıralım. Bu halde ayna, hem geleceği hem şimdiki zamanı hem de geçmişi aynı anda sonsuz uçlarına kadar gösterecektir. Tebiri caiz ise, Allah’ın ezeli ilmi işte böyledir. Yani, geleceği, geçmişi ve şimdiki zamanı aynı anada görür. Elbette bizim bu ezeliyeti hakkıyla kavramamız pek mümkün değildir.

Selametle…