Değerli kardeşim,

İslam dini her türlü kötülük ve incitmeye karşıdır. Çünkü, İslam insanı insan etmeye gayret ediyor. Hakiki insaniyet mertebesine ulaştırır. Bu nedenle İslam, İnsanı her türlü kemalat ve güzelliğe ulaştıracak emirleri verdiği gibi, her türlü rezillikten ve çirkinlikten uzaklaştıracak fiilleri de yasaklamıştır.

Bu külli kaidelerden hareketle diyebiliriz ki, küfür ve sövme dediğimiz karşıdaki insanları rencide ve rahatsız eden her türlü fiil günahtır ve haramdır. Çünkü Müslümanları rencide etmek haramdır ve insanı günahkar eder. Hatta kafir bile masum ve hatasız olsa, onu rahatsız etmek İslam dininde yasaktır. Çünkü, Peygamberimiz (a.s.m): “Kim bir zımmiye (İslâm ülkelesinde yaşayan bir gayri müslime) eziyet etse, şüphesiz ben onun hasmıyım / düşmanıyım.” (1) diye buyurmuştur.

Hangi durumda olursa olsun sövmek caiz değildir. İster kafire ister zalime farketmez, sövmek çirkin bir hareket olup mü’mine yakışmaz.

Küfür etmek günah olsa da abdesti bozmaz.

Dipnotlar:

1Ebu Yusuf, Harac, Matbaatu’s Selefiye, 1397 h. Kahire, s.135

Kaynak: Sorularla İslamiyet