Değerli kardeşim,

İnsanların hayır ile şerri, hak ile bâtılı ayırt edebilmeleri buluğ çağına erdikten sonra mümkün olur. Bu yüzden, Rabbimiz, mahşerde, dünya hayatımızın çocukluk devresinden hesap sormamakta. Ancak buluğ çağına erdikten sonraki günlerimizden başlayarak namaz, oruç gibi ibadet mükellefiyetlerimizi suâl etmektedir. Böylece dinî mükellefiyetlerimiz bülûğ çağından sonra başlamış olmaktadır.

Şu kadar var ki bülûğ zamanı tarih olarak kesin değildir. Erkek on iki, kız dokuz yaşından başlayarak, on beş yaşlarına varıncaya kadar geçen her ay ve günde bülûğa erme hissi teşekkül edebilir.

Oğlanda ihtilâm olma, kızda ise ay hâli görme şeklinde kendini gösteren bu beşerî ve cinsî hissin başladığı günden itibaren mükellefiyetlerin her biri ayrı ayrı amel defterine ya “yerine getirdi”, ya da “getirmedi” şeklinde yazılır…

Kaynak : Sorularla İslamiyet